Работна група за придонес во процесот при креирање на Закон за млади / Закон за млдинско учество и младински политики, се формираше на 26-ти март 2018 година. 

Работната група има за цел да ги разгледа можностите и да даде свој придонес при креирањето на законско решение кое ќе одговара на потребите и правата на младите луѓе.  Членовите на работната група имаат обврска да изготват предлог модел кој ќе обезбеди инклузивност, демократичност и вклучување на сите засегнати актери, притоа разгледувајќи ги постоечките документи и процеси за младите во земјата.

Работната група е составена од три подгрупи и тоа:

 1. Владина работна група
 • Дарко Каевски, Агенција за млади и спорт
 • Ана Манасиева, Агенција за млади и спорт
 • Ѓорги Тасев, Влада на РМ
 • Јована Ѓоргиовска, Влада на РМ
 • Светлана Силјановска, Влада на РМ
 • Младен Фрчковски, Министерство за труд и социјална политика
 • Никола Бабановски, Министерство за правда

 

2. Работна група на пратеници од Клубот за младински прашања и политики при Собранието на РМ

 • Ивана Туфегџиќ
 • Мери Лазарова
 • Коста Костадинов
 • Нола Исмајлоска Старова
 • Теута Биљали
 • Агим Шакири

 

3. Младинска работна група составена од претставници на младински невладини организации и претставници на политички подмладоци 

 • Блажен Малески, НМСМ
 • Дона Костуранова, НМСМ
 • Јулијана Даскалов, НМСМ
 • Драгана Јовановска, НМСМ
 • Мартина Илиевска, МОФ
 • Зоран Илиески, Коалиција СЕГА
 • Томислав Гајтановски, Коалиција СЕГА
 • Драгана Митровиќ, Коалиција СЕГА
 • Никола Станковски, Коалиција СЕГА
 • Виктор Велевски, СДММ
 • Куштрим Ала, ДУИ
 • Горјан Донев, УМС ВМРО-ДПМНЕ
 • Стефан Андоновски,  УМС ВМРО-ДПМНЕ